Zameranie

obchodne pravo

Obchodné právo

Predchádzanie právnym konfliktom je lepšie, ako ich riešiť v súdnom konaní. Preto aktívne premýšľame spolu s našimi klientmi pri plánovaní a realizácii právnych situácií týkajúcich sa záväzkovej alebo korporátnej agendy. Keď nie je možné sa súdnym sporom vyhnúť, môžete rátať so spoľahlivým a skúseným zástupcom.

obcianske pravo

Občianske právo

Poskytujeme klientom právne zastupovanie v širokej škále občianskoprávnej agendy.

rodinne pravo

Rodinné právo

 Zaoberáme sa právami a povinnosťami osobnej povahy medzi manželmi, rodičmi, deťmi a ďalšími členmi rodiny, ako napríklad výživným, majetkovými vysporiadaniami, rozvodmi a zvereniami maloletých detí do starostlivosti rodičov či iných osôb.

pravo dusevneho vlastnictva

Právo duševného vlastníctva

Ponúkame komplexné, praktické právne poradenstvo a zastupovanie zamerané na maximalizáciu a ochranu vášho duševného vlastníctva a online priestoru vašej spoločnosti.

pozemkove pravo a pravo nehnutelnosti

Pozemkové právo a právo nehnuteľností

Dlhodobo zabezpečujeme právnu podporu vo všetkých aspektoch transakcií trhu s nehnuteľnosťami profesionálnym subjektom ako aj súkromným osobám. Pripravíme pre vás kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o vecnom bremene a zabezpečíme tiež podanie návrhu na vklad do katastra, aby ste mali čo najmenej starosti.

komunalne pravo

Komunálne právo

Máme rozsiahle skúsenosti s poradenstvom a zastupovaním komunálnych subjektov. Rozumieme obmedzeniam, v ktorých samosprávy fungujú, ako aj ich zodpovednosti voči daňovým poplatníkom, voličom a kontrolným orgánom.

skolske pravo

Školské právo

Poskytujeme spoľahlivú právu podporu mnohým školským subjektom pri riešení komplikovaných situácií typických pre túto špecifickú oblasť práva.

Potrebujete pomôcť? Obráťte sa na nás