Skúsenosti,
riešenia,
výsledky.

Thumbnail

Skúsenosti

Skúsenosti využívame pri efektívnej pomoci klientom v rôznych aspektoch života.

Thumbnail

Riešenia

Ku každému prípadu pristupujeme odhodlane a strategicky.

Thumbnail

Výsledky

Pre našich klientov sa vždy usilujeme o dosiahnutie tých najlepších výsledkov.

Zameranie

#B9915E

Obchodné právo

Predchádzanie právnym konfliktom je lepšie, ako ich riešiť v súdnom konaní. Preto aktívne premýšľame spolu s našimi klientmi pri plánovaní a realizácii právnych situácií týkajúcich sa záväzkovej alebo korporátnej agendy. Keď nie je možné sa súdnym sporom vyhnúť, môžete rátať so spoľahlivým a skúseným zástupcom.

Občianske právo

Poskytujeme klientom právne zastupovanie v širokej škále občianskoprávnej agendy.

rodinne pravo

Rodinné právo

 Zaoberáme sa právami a povinnosťami osobnej povahy medzi manželmi, rodičmi, deťmi a ďalšími členmi rodiny, ako napríklad výživným, majetkovými vysporiadaniami, rozvodmi a zvereniami maloletých detí do starostlivosti rodičov či iných osôb.

pravo dusevneho vlastnictva

Právo duševného vlastníctva

Ponúkame komplexné, praktické právne poradenstvo a zastupovanie zamerané na maximalizáciu a ochranu vášho duševného vlastníctva a online priestoru vašej spoločnosti.

pozemkove pravo a pravo nehnutelnosti

Pozemkové právo a právo nehnuteľností

Dlhodobo zabezpečujeme právnu podporu vo všetkých aspektoch transakcií trhu s nehnuteľnosťami profesionálnym subjektom ako aj súkromným osobám. Pripravíme pre vás kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o vecnom bremene a zabezpečíme tiež podanie návrhu na vklad do katastra, aby ste mali čo najmenej starosti.

komunalne pravo

Komunálne právo

Máme rozsiahle skúsenosti s poradenstvom a zastupovaním komunálnych subjektov. Rozumieme obmedzeniam, v ktorých samosprávy fungujú, ako aj ich zodpovednosti voči daňovým poplatníkom, voličom a kontrolným orgánom.

skolske pravo

Školské právo

Poskytujeme spoľahlivú právu podporu mnohým školským subjektom pri riešení komplikovaných situácií typických pre túto špecifickú oblasť práva.

Dobré zmluvy robia
dobrých priateľov

Arabské príslovie
quote-bg2
NEVÁHAJTE ZAVOLAŤ

0948 333 830

ALEBO

POŠLITE SPRÁVU