O nás

JUDr. Lukáš Bútora

advokát

Vzdelanie

JUDr. Lukáš Bútora je absolventom Bilingválneho gymnázia s vyučovacím jazykom francúzskym. Po maturite pokračoval v štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave, v odbore právo. Počas štúdia absolvoval odbornú stáž v Kancelárii verejného ochrancu práv a neskôr participoval v Lige aktivistov pre ľudské práva. Po ukončení štúdia pracoval ako advokátsky koncipient v eteblovanej advokátskej kancelárii. Po absolvovaní advokátskych skúšok pôsobil ako právnik Mesta Žilina. Neskôr pracoval v Univerzitnom vedeckom parku Žilinskej univerzity v Žiline, kde sa venoval najmä transferu technológií a právu duševného vlastníctva.

Rigoróznu skúšku zložil na katedre obchodného práva Univerzity Komenského v Bratislave, čím mu bol udelený titul doktora práv.

V súčasnosti pôsobí ako advokát.

JUDr. Ľubomír Mičieta

advokátsky koncipient

Vzdelanie

JUDr. Ľubomír Mičieta sa na právnické povolanie pripravoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde zložil aj rigoróznu skúšku  a bol mu udelený titul doktor práv. Po ukončení štúdia  pracoval v oblasti korporátneho práva a následne skoro 10 rokov poskytoval právne služby ako právnik Centra právnej pomoci v Žiline. Od roku 2019 pôsobí ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Lukáša Bútoru v Žiline.

Potrebujete pomôcť? Obráťte sa na nás